Kostenlose Lieferung: aktuell ca. 1-3 Tage | Verlängertes Rückgaberecht: 60 Tage | Hilfe & Kontakt
15 % Rabatt auf Naturfaserteppiche* | mit Code: NATURAL
00Tage 00Std 00Min 00Sek

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE PÅ INSTAGRAM

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den ansvarlige person


1.1 I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger. I denne sammenhæng er personoplysninger alle data, ved hvilke du kan identificeres personligt.

Du bedes nøje kontrollere, hvilke personoplysninger du deler med os via Instagram. Instagram er en del af Meta-koncernen og deler infrastruktur, systemer og teknologi med Meta og andre Meta-virksomheder (https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp). Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at Meta gemmer data om brugerne af deres tjenester (f.eks. personlige oplysninger, IP-adresse osv.) og kan også bruge disse til forretningsformål. For yderligere oplysninger om Metas databehandling på Instagram henvises til Instagrams privatlivspolitik på https://help.instagram.com/help/instagram/519522125107875/

Vi har ingen indflydelse på Metas dataindsamling og videre behandling af data. Det er endvidere ikke klart for os, i hvilket omfang, hvor og hvor længe dataene opbevares, i hvilket omfang Meta overholder eksisterende sletteforpligtelser, hvilke evalueringer og sammenkædninger der foretages med dataene, og hvem dataene videregives til. Hvis du ønsker at undgå, at Meta behandler personoplysninger, som du har givet os, bedes du kontakte os på anden vis. Vores fuldstændige kontaktoplysninger kan findes i vores impressum på Instagram.

1.2 Den ansvarlige for databehandlingen i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Tyskland, tlf: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, fax: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, e-mail: info@benuta.com, for så vidt som vi udelukkende selv behandler de data, som du har overført til os via Instagram, til os. I det omfang de data, som du sender til os via Instagram, også eller udelukkende behandles af Meta, er Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ud over os også den ansvarlige for databehandlingen i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.


2. Databeskyttelsesansvarlig


Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måde: "Dr. Ralf W. Schadowski, Krefelder Str. 121, 52070 Aachen, gdpr@benuta.com"

Du kan kontakte Metas databeskyttelsesansvarlige via den online-kontaktformular, der findes på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Databehandling ved henvendelse til os


Vi indsamler selv personoplysninger, når du kontakter os via kontaktformular eller messenger, f.eks. Du kan se, hvilke data vi indsamler, når du kontakter os via kontaktformularen, fra den pågældende kontaktformular. Disse data gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din henvendelse eller til at kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Dine data slettes, når vi har afsluttet behandlingen af din henvendelse, forudsat at der ikke er nogen juridiske forpligtelser til at opbevare data. Vi antager, at behandlingen er afsluttet, når omstændighederne viser, at det pågældende spørgsmål er endeligt afklaret.


4. Dine rettigheder


4.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

  • Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
  • Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
  • Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
  • Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
  • Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
  • Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
  • Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
  • Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR

4.2 RET TIL INDSIGELSE


HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

5) Varigheden af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af opbevaringen af personoplysninger er baseret på det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og - hvis relevant - på den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. handels- og skatteopbevaringsperioder).

Hvis personoplysninger behandles på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede tilbagekalder sit samtykke.

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af juridiske eller lignende forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, slettes disse data rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller hvis vi ikke længere har en berettiget interesse i yderligere opbevaring.

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 21, stk. 1 i GDPR, medmindre vi kan fremlægge tvingende grunde til en beskyttelsesværdig behandling, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.

Medmindre andet er anført i oplysningerne i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, slettes lagrede personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

*Das Angebot endet am Dienstag, 06.06.2023 um 12 Uhr und gilt auf alle Artikel der Seite https://www.benuta.de/special-offer-new.html. Kein Mindestbestellwert. Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Die kommerzielle Veröffentlichung des Rabattcodes (z. B. auf Gutschein-Websites oder -Blogs) ist nicht gestattet.